Stoa, R. (2023). Volumen 14, número 28. Stoa, 14(28), 1–257. https://doi.org/10.25009/st.2023.28.2775