Stoa, Revista. 2023. «Volumen 14, Número 28». Stoa 14 (28):1-257. https://doi.org/10.25009/st.2023.28.2775.