González Osorno, V. (2013) « 332 pp»., Stoa, 1(1). doi: 10.25009/s.2010.1.384.